ศิลป์ในการออกแบบเบอร์

โพสต์เมื่อ : 2020-05-14

ปัจจุบันอจจ.เห็นคนหาศึกษาเรื่องเบอร์ให้วุ่น ผิดแผกแหวกแนวบ้าง ผิดเพี้ยนบ้าง เยอะไปหมด ที่ทราบเพราะเจอเคสลูกค้ามาปรึกษาด้วยเยอะมา

รายละเอียดศาสตร์ที่เที่ยงตรงว่ายากแล้ว แต่รายละเอียดศิลป์ในการออกแบบเบอร์ยิ่งยากกว่า พลาดกันมากทีเดียว

   การออกแบบเบอร์จริงๆต้องใช้องค์ประกอบในส่วนของศิลป์ร่วมด้วย ไม่ใช่แค่ศาสตร์อย่างเดียว ศิลป์ ที่ว่านี้คือรายละเอียดส่วนบุคคล  บุคลิกลักษณะ ความคาดหวัง  แผนในอนาคต  สายงาน ฐานเบอร์เก่าที่มีปัญหาอยู่หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข ฯลฯ...