รายละเอียดการจองคิว

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

******อาจารย์งดรับคิวทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ******

_________________________________

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปล่อยปลาเล็ก 100,000 ตัว

_________________________________

วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

_________________________________

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 กิจกรรมปล่อยปลาเล็ก 100,000 ตัว
วันพุทธที่ 6 มีนาคม 2567 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
__________________________________

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 อาจารย์รับคิวถึง 16.30 น.
วันที่ 13-14 มกราคม 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เทศกาลปีใหม่ ร้านหยุด
จัดส่งวันสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 28 ธนวาคม 2566
[อาจารย์เริ่มรับคิวตามปกติวันที่ 2 มกราคม 2567]

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567
ลำดับที่ ชื่อผู้จอง ช่วงเวลา เบอร์โทรศัพท์
ยังไม่มีผู้จองคิวในวันที่ดังกล่าว