รายละเอียดการจองคิว

วันพุธที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 :

อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 9

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ 01 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

******อาจารย์งดรับคิวทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ******

 

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 9
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ณ ห้างซีคอนฯ ศรีนครินทร์
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 งานหล่อพระหมุดเมืององค์ที่ 16 ณ วัดอุทยาน นนทบุรี
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ห้างเซ็นทรัลฯ ลาดพร้าว

__________________________________

วันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
ลำดับที่ ชื่อผู้จอง ช่วงเวลา เบอร์โทรศัพท์
ยังไม่มีผู้จองคิวในวันที่ดังกล่าว