รายละเอียดการจองคิว

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้านปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้านปรึกษาทางไลน์ตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้านปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 :

อาจารย์ไม่เข้าร้านปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

******อาจารย์งดรับคิวทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ******

 

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 อาจารย์รับคิวถึง 16.30 น.
วันที่ 13-14 มกราคม 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เทศกาลปีใหม่ ร้านหยุด
จัดส่งวันสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 28 ธนวาคม 2566
[อาจารย์เริ่มรับคิวตามปกติวันที่ 2 มกราคม 2567]


วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู Office CP ตรอกจันทร์
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู True Shop Fashion

__________________________________

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา ร้านหยุด สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

__________________________________

วันศุกร์ที่ 29 กัยายน 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ณ ห้างซีคอนฯ ศรีนครินทร์
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 อาจารย์ไม่รับคิว สามารถปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 งานหล่อพระหมุดเมืององค์ที่ 16 ณ วัดอุทยาน นนทบุรี
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ออกบูธที่ช็อปทรู ห้างเซ็นทรัลฯ ลาดพร้าว

__________________________________

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ลำดับที่ ชื่อผู้จอง ช่วงเวลา เบอร์โทรศัพท์
ยังไม่มีผู้จองคิวในวันที่ดังกล่าว